Wanneer u door uw huisarts of door een andere medisch specialist wordt verwezen naar de orthopeed, kunt u voor een afspraak terecht bij polikliniek orthopedie.

Bij de polikliniek krijgt u een orthopedisch consult. U wordt onderzocht door de orthopeed die een diagnose stelt en een eventuele behandeling voorstelt. U kunt alleen op afspraak terecht voor een dergelijk consult.

Bezoek aan de orthopeed

Geef duidelijk aan wat uw klachten zijn. De orthopeed zal in dit eerste gesprek met u, aangevuld met een lichamelijk onderzoek en aan de hand van de informatie van de verwijzend arts, een diagnose vaststellen en een behandeling voorstellen. Veelal is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van labaratoriumonderzoek, rontgenfoto’s of andere onderzoeken. Hiervoor is een meestal een tweede afspraak nodig. Wanneer u in overleg met de specialist kiest voor een bepaalde ingreep of een bepaald onderzoek, geeft u daarmee ook toestemming voor de uitvoering ervan.

Second opinion

Er bestaat ook de mogelijkheid een second opinion (tweede mening) over uw aandoening aan te vragen. Dit moet duidelijk aangegeven worden tijdens het maken  van uw afspraak. Om een second opinion te kunnen geven heeft de orthopeed de volgende gegevens nodig:

- aard van uw klacht
- de naam van de kliniek waar uw eerder behandeld bent
- verwijzing van uw behandelend arts
- correspondentie (brieven geadresseerd aan uw huisarts, fysiotherapeut, enz.)
- operatie verslagen
- alle eerder verrichtte röntgen onderzoeken.

Deze gegevens worden door ons aangevraagd en pas op moment dat alles bij ons aanwezig is, zullen wij een poliklinische afspraak maken. Wij raden u aan, voor dat u bij ons komt, contact met de secretariaat te nemen om te  informeren of de juiste gegevens aanwezig zijn.

Lokatie Berkel

U kunt ook een polikliniekafspraak maken op locatie Berkel. Drie van onze specialisten hebben ook spreekuur op deze locatie. Sommige behandelingen en onderzoeken zijn niet mogelijk zijn op locatie Berkel, u kunt hiervoor terecht op de hoofdlocatie van het Sint Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg in Rotterdam. Als u een afspraak maakt, geeft een medewerker duidelijk aan op welke locatie u wordt verwacht.