De vakgroep Orthopedie van het Franciscus Gasthuis werkt samen met diverse medische en paramedische partners in de regio.

Mede door de toenemende mate van transparantie in de zorg, is het verplicht een goed inzicht te hebben in de resultaten van de meest verrichte operaties, de heup- en knieprothesen. Ook voor vele andere operaties zal dit verplicht zijn.

De vakgroep Orthopedie Franciscus Gasthuis werkt daarom samen met enkele gespecialiseerde fysiotherapie praktijken die de metingen verrichten behorende bij deze resultaatregistratie.

Deze praktijken zijn zogenaamde PLUS praktijken en hebben dit certificaat verdiend door hun hogere kwaliteit en is ook de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk.

Alleen deze praktijken mogen de PROMS metingen verrichten, die de resultaten meten van de heup- en knieoperaties. Het grote voordeel van de samenwerking met deze praktijken is dat er naast de verplichte metingen, ook veel extra informatie wordt verkregen over het daadwerkelijke functioneren in het dagelijkse leven. Dit gebeurt door bijvoorbeeld extra kracht- en functietesten. Uiteindelijk is het de wens van de patiënt en daarmee dus ook het streven van de orthopedisch chirurg om een betere kwaliteit van leven te bereiken.

De vakgroep Orthopedie Franciscus Gasthuis heeft om die reden gekozen om de verplichte PROMS ( Patiënt Reported Outcome Measures) te meten via het OrthoXpert zorgplan.

Het OrthoXpert zorgplan voorziet in een optimale afstemming tussen fysiotherapie en orthopedie bij chirurgische ingrepen. OrthoXpert zorgplan richt zich op drie operatieve ingrepen: schouder-, knie- en heupoperaties. Voordat u de ingreep ondergaat, vindt er een nulmeting plaats in de OrthoXpert-praktijk. Eventueel volgt u voor de operatie al een trainingstraject. De uitvoering van dit zorgplan voorziet verder in een optimale begeleiding bij het herstel na de operatie; de praktijken die dit zorgplan mogen uitvoeren, beschikken over de juiste test- en meetinstrumenten om de effecten van het revalidatieprogramma nauwlettend te volgen.

De praktijken waar deze metingen worden verricht zijn :

 

Fysiotherapie praktijk Spomed (Rotterdam)

)

 

 

Fysiotherapiepraktijk Berkelhoek (Lansingerland)

 

 

 

Binnenkort volgt een derde praktijk in de wijk Schiebroek.

 

Natuurlijk is er ook intensieve samenwerking met vele fysiotherapie praktijken in de regio.

 

Orthopedische hulpmiddelen:

In de orthopedie wordt veel gebruik gemaakt van hulpmiddelen en aanvullende paramedische behandelingen. Hierbij moet gedacht worden aan diverse spalken, steunzolen, braces en ook behandelingen als shockwave therapie.

Historisch is er een nauw samenwerkingsverband met de firma Centrum Orthopedie Rotterdam (COR). Opgericht door Cor Jongenengel en vroeger gevestigd aan de Goudse Singel in Rotterdam.

 

Inmiddels is die locatie verlaten en is de firma Jongenengel inmiddels werkzaam onder de naam Centrum Orthopedie Rotterdam (COR). Inmiddels gevestigd in Rotterdam-Ijsselmonde en in het Centrum, is het werkgebied enorm uitgebreid en is er veel expertise in de orthopedie en sportgeneeskunde.

Als extra service zijn er  extra spreekuren op de Franciscus locaties Gasthuis en locatie Berkel en Rodenrijs. Door deze vaak gecombineerde spreekuren met de orthopedisch chirurg is er goed overleg mogelijk en kan maximaal gebruik worden gemaakt van elkaars expertise.

 

Natuurlijk wordt ook samengewerkt met andere leveranciers van orthopedische hulpmiddelen in de regio.