Enkel impingement betekent dat er in de beweging van de enkel inklemming ontstaat als gevolg van extra aangegroeid bot. Dit extra bot kan aan de voorzijde of aan de achterzijde van de enkel voorkomen en geeft dan pijn bij met name het maximaal heffen of strekken van de enkel. Bij deze bewegingen komen de bot uiteinden tegen elkaar aan en geeft dit pijn en op den duur ook slijmvlieszwelling.

Deze beklemming is dus in te delen in 2 typen:

Anterior impingement (voorste inklemmingssyndroom)

Mensen die veel sporten, explosieve bewegingen maken met de enkels (sprinten, landen na sprong) of veelvuldig door de enkel zwikken hebben een grote kans op het oplopen van het voorste inklemmingssyndroom, een zogenaamde  ’voetballers’ enkel.

Deze mensen krijgen botuitsteeksels aan de voorzijde van het enkelgewricht en daarbij pijn bij de afwikkeling.

Behandeling

Een kijkoperatie aan de voorkant van de enkel (anterieure arthroscopie enkel) kan deze klacht verhelpen.

Posterior impingement (achterste inklemmingssyndroom)

Bij mensen die veel op hun tenen staan, zoals bijvoorbeeld dansers, kan het achterste gedeelte van de enkel overbelast raken. Sommige mensen hebben van nature een los botfragment achter in de enkel zitten, een os trigonum. Dit is een botfragment wat bij andere mensen vaak is vastgegroeid aan het sprongbeen.

Oorzaak

Bij het aanwezigheid zijn van een os trigonum zal iemand die veel op de tenen staan eerder een irritatie krijgen achter in de enkel, waar bij vaak ook de pees die de grote teen buigt geirriteerd is.

Behandeling

Als relatieve rust hierbij niet helpt overweegt een orthopedische chirurg om via een achterste kijkoperatie (posterieure arthroscopie enkel) van de enkel het os trigonum te verwijderen en de buigpees van de grote teen vrij te leggen.