Anatomie:

Het kniegewricht bestaat uit 2 botdelen, het scheenbeen en het dijbeen. De uiteinden daarvan zijn bedekt met een laagje kraakbeen zodat de knie soepel beweegt. Deze kraakbeenlaag is soepel en elastisch en kan schokken en stoten opvangen. Tussen deze kraakbeenlagen bevindt zich nog een kraakbenige structuur, de meniscus. U heeft een binnen en een buitenmeniscus. De voorste kruisband ligt midden in het kniegewricht en zorgt ervoor dat het onderbeen niet naar voren kan schuiven en voorkomt ook verdraaiing. Achter in de knie ligt de achterste kruisband. Deze weerstaat de schuifkrachten naar achteren en ook rotaties.

 

De voorste kruisband scheurt bijna altijd bij sporten of door een verdraaiing van de knie. Soms hoort u zelfs een knap. De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal, het lichamelijk onderzoek en ter aanvulling aan de hand van een MRI scan. Soms blijkt dan ook dat de meniscus of de binnenband  beschadigd is.

De meest voorkomende klachten/verschijnselen zijn:

  • Forse zwelling van de knie ( bloed)
  • Instabiliteit
  • Pijn (vaak door bijkomend meniscus of binnenbandletsel)

 

Doel van de operatie:

Een gescheurde kruisband leidt tot een minder stabiele knie. Een instabiele knie kan vervroegde slijtage op latere leeftijd geven en ook weer (nieuwe) meniscus scheuren maken. Het doel van de operatie is het verbeteren van de stabiliteit van de knie. Indien er een gescheurde meniscus is die gehecht wordt, wordt het reconstrueren van de kruisband ten zeerste aangeraden.

 

Voorbereiding:

Sportfysiotherapie heeft een belangrijk aandeel in de behandeling van patiënten met kruisbandproblematiek. Voorafgaand aan de operatie moet met behulp van krachttraining de slechte spierfunctie die is ontstaan verbeterd worden.  Soms is er een dusdanige verbetering van de stabiliteit met training alleen, dat een operatie niet meer noodzakelijk is. Als men een actieve leefstijl heeft of vaak zwikt, is een operatie toch vaak de beste keus.Het ondergaan van een voorste kruisbandreconstructie is zeker geen kleinigheid. Het is een operatie die gedurende de eerste maanden veel van u zal vragen. Het te volgen revalidatieprogramma is intensief en duurt lang, 6 tot 9 maanden, maar is noodzakelijk voor een volledig herstel.

 

De operatie:


 

Er zijn twee beproefde methoden waarmee een nieuwe kruisband gemaakt kan worden. Beiden maken gebruik van structuren van het eigen lichaam. Er kan een stukje van de knieschijfpees gebruikt worden met daaraan een stukje bot van de knieschijf en het scheenbeen. De andere, meest toegepaste, methode is om een of twee pezen uit het bovenbeen te nemen (de hamstrings) en om die te bundelen tot een nieuwe kruisband.

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe theorieën en technieken ontwikkeld  die wereldwijd worden toegepast. De kruisband chirurgen van de vakgroep Orthopedie Franciscus gasthuis hebben grote affiniteit met sport gerelateerde aandoeningen en volgen de laatste ontwikkelingen op de voet. Met grote regelmaat worden congressen en cursussen op dit gebied bezocht. De behandeling gebeurt dan ook volgens de laatste inzichten en op basis van de best bewezen resultaten.

Ook is er intensieve samenwerking met grote sportverenigingen in de regio, maar ook landelijke sportbonden

De behandeling van kruisband rupturen is dan ook volgens de laatste inzichten met uitstekende resultaten.

Ook is er veel ervaring met de behandeling van gescheurde kruisbanden die al eerder zijn vervangen, zogenaamde kruisband revisie operaties.

 

Nazorg:

De opname duurt twee dagen. De eerste dag na de operatie, wordt een controle rontgenfoto gemaakt, zal de fysiotherapeut  oefeninstructies  meegeven voor de eerste dagen. Kort na de operatie dient u echter met uw eigen sportfysiotherapeut af te spreken om te starten met het revalidatie schema.
Deze verloopt in opbouwende fasen. Eerst leert u zelf  weer de knie te buigen en te strekken. Wanneer de buiging, de pijn en de zwelling onder controle is gaat u leren lopen met krukken. U mag aantippend de voet belasten.  In deze periode wordt u met prikjes ook beschermd tegen het ontstaan van trombose. Het duurt ongeveer 6 -10 weken voordat de pees is ingegroeid in het bot. Bij licht lichamelijk werk kunt u vaak na 6-8 weken weer beginnen met werken. Bij zwaarder lichamelijk werk kan dit 10-12 weken duren. Volledig hervatten van de sportactiviteiten is mogelijk na ongeveer 6 tot 9  maanden.

Tot besluit:

In alle gevallen is nabehandeling door de sportfysiotherapeut noodzakelijk. Hiervoor gaat onze voorkeur uit naar sportfysiotherapeuten die op regelmatige basis de revalidatie begeleiden van voorste kruisband reconstructies. Ook dienen ze over de juiste middelen, zoals goede krachttraining apparatuur, te beschikken.