Via uw verwijzer (huisarts, verloskundige of specialist) bent u verwezen naar de polikliniek Orthopedie. Voor een polikliniekafspraak moet u altijd vooraf een afspraak maken bij het secretariaat. Onze lokaties, telefoonnummers en openingstijden vindt u hier.

In geval dat eerder al onderzoeken van u verricht zijn (röntgen foto, echo, MRI, etc) wordt u vriendelijk verzocht dit aan de secretariaat door te geven, zodat deze onderzoeken opgevraagd kunnen worden nog vóór uw afspraak.

Verhinderd?

Mocht u onverhoopt op het moment van de afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk maar minimaal 24 uur van tevoren, door te geven aan het secretariaat van de polikliniek orthopedie. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Graag willen we u er op wijzen dat landelijk de afspraak is gemaakt dat ziekenhuizen gerechtigd zijn een rekening te sturen als patiënten niet verschijnen op een afspraak, zonder zich te hebben afgemeld.